Kontakt

PCC Synteza S.A.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
POLSKA

Dane kontaktowe
tel:  +48 77 405 11 10
fax: +48 77 405 11 33
www: www.pccsynteza.pl
e-mail:

Dane rejestrowe

REGON: 531686911 NIP PL7491888664
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000089685 Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego:  13.617.600 zł
BDO 000020565

Andrzej Brzoza – Prezes Zarządu
Sławomir Jasienkiewicz – Członek Zarządu

Alfred Pelzer – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Preussner – Członek Rady Nadzorczej
Sergiusz Stefanowski – Członek Rady Nadzorczej

PCC SE z siedzibą w Duisburgu (DE) – 100%