Kontakt dla akcjonariuszy:

PCC Synteza S.A.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
POLSKA

Dane kontaktowe
tel:  +48 77 405 11 10
fax: +48 77 405 11 33
www: www.pccsynteza.pl
e-mail: synteza@pcc.eu

Dane rejestrowe
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000089685
NIP PL7491888664
Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego:  13.617.600 zł