Środowisko

Jednym z priorytetów naszej działalności jest dbałość o środowisko naturalne. Produkty otrzymywane są wg nowoczesnych technologii, zapewniających odpowiednią gospodarkę surowcową, energetyczną i ściekową oraz ochronę atmosfery. Spółka jest uczestnikiem programu „Odpowiedzialność i Troska” („Responsible Care”), którego celem jest ciągła dbałość o racjonalizację oddziaływania na środowisko oraz stałe działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Procesy technologiczne realizowane na instalacjach PCC SYNTEZA S.A. charakteryzują się stosowaniem surowców stwarzających zagrożenia. Jesteśmy świadomi konieczności kontynuowania działań, które zmniejszą wpływ działalności produkcyjnej na środowisko oraz poprawią warunki pracy. Stały postęp w doskonaleniu technologii oraz bieżący ścisły nadzór nad operacjami, które wpływają na emisję zanieczyszczeń do środowiska, przyniósł efekty zmniejszenia wskaźników emisji do atmosfery substancji chemicznych stosowanych do produkcji.

Informacja o zagrożeniach

PCC Synteza S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zagrożeniach wynikających ze stosowania w zakładzie substancji niebezpiecznych